Baza wiedzy

Ościeżnica

Nieruchoma rama osadzona w ościeżu, czyli wewnątrz otworu ściany budynku – w otworze okiennym lub drzwiowym.

Do ościeżnicy montuje się na zawiasach skrzydła drzwiowe, okienne lub bramowe, rzadziej bezpośrednio przeszklenie.