Baza wiedzy

Baza wiedzy

SZ

szerokość zewnętrzna w murze [mm]

HO

wysokość otworu w murze [mm]

HZ

wysokość całkowita ościeżnicy [mm]

Akustyczność

okna muszą spełniać wymogi akustyczne określane w przepisach

Izolacyjność termiczna

okno jest elementem, przez który "ucieka" najwięcej ciepła z budynku.

Wentylacja

w pomieszczeniach pozbawionych wentylacji wymuszonej (a takich jest większość)